Pierścień powiatu wrzesińskiego

Dzięki staraniom członków wrzesińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie Powiatu Wrzesińskiego opracowano projekt wytyczenia tras rowerowych o ogólnej długości 252 km.

Projektowany główny szlak rowerowy (długości 176,2 km) wiedzie dookoła całego powiatu.

Trasę dookoła powiatu oznaczono kolorem żółtym

Do tej trasy będzie można dorzeć z Wrześni przez 5 dróg dojazdowych:

  • Września – Bardo (9,6 km),
  • Września – Graby (13,2 km),
  • Września – Grzybowo (6,8 km),
  • Września – Pyzdry (25 km),
  • Września – Nowa Wieś Podgórna (22,1 km).

W trasę można wyruszyć np. w miejscowości Bardo.

Fot. Sz. Dolata - trasa wiedzie przez lasy

Następnie szlak poprowadzi przez gminę Nekla (m.in. przez przepiękne tereny leśne) i Marzenin do Grzybowa.


Fot. Sz. Dolata - m.in. w okolicach Marzenina organizowano wrzesiński Rodzinny Rajd Rowerowy

W Grzybowie można zwiedzić wczesnośredniowieczne grodzisko na terenie którego prowadzone są badania archeologiczne.


Na grodzisku znajduje się Światowid

Dalszą drogę wytyczono przez m.in. Węgierki, Gozdowo, Bieganowo, Pietrzyków do królewskiego miasta Pyzdry.


Panorama miasta Pyzdry

W miejscowości tej można zwiedzić kościoły: farny oraz pofranciszkański, a także zajrzeć do Muzeum Regionalnego znajdującego się w byłym klasztorze.


Fot. UGiM Pyzdry - most na rzece Warta

Po „przekroczeniu” Warty trasa będzie wiodła wałem przeciwpowodziowym do „Chatki Ornitologa” w Białobrzegach, a następnie „pętlą” po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.


Fot. UGiM Pyzdry - wał przeciwpowodziowy wzdłuż Warty

Widok na trasę w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym

W drodze powrotnej mijamy Pyzdry i wzdłuż Warty kierujemy się do Czeszewa.


Zabytkowy, drewniany kościół w Czeszewie


Fot. UG Miłosław - okolice Miłosławia, w tle Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

W tej miejscowości „wkraczamy” do Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, szlak wiedzie przez Orzechowo, Miłosław i wraca do Barda.

W Miłosławiu można zwiedzić pałac oraz park pałacowy

 

Szczegółowy opis szlaku i kilometraż (ze startem i metą w miejscowości Grzybowo): 

OPIS I KILOMETRAŻ SZLAKU ROWEROWEGO DOOKOŁA POWIATU WRZESIŃSKIEGO SZLAK OZNAKOWANY KOLOREM ŻÓŁTYM

 

• 0,00 km Grzybowo, na skrzyżowaniu w centrum wsi jedziemy w stronę Witkowa, po 400m  skręcamy w prawo do Sędziwojewa. W centrum Sędziwojewa na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Chwałkowice, przed Otoczną skręt w prawo na Węgierki i dojeżdżamy do drogi nr 92, gdzie skręcamy w lewo i po ok. 500 m skręcamy w prawo   kierunek Gozdowo – 6,8 km.

• 6,8 km  Węgierki, po skręcie na Gozdowo po ok. 1 km na rozjeździe jedziemy w prawo, pokonujemy wiadukt nad autostradą, za wiaduktem skręcamy w prawo i na skrzyżowaniu przy cmentarzu w Gozdowie skręcamy w lewo, jedziemy przez most na Wrześnicy, dalej pod górkę, na skrzyżowaniu obok sklepu jedziemy prosto przez Bieganowo do Sokolnik – 10,7 km (17,5 km).

• 17,5 km  Z Sokolnik jedziemy prosto przez Borkowo obok stawu, za którym skręcamy lewo i jedziemy pod górkę, skręcamy w pierwszą drogę w prawo i jedziemy przez Ksawerów do drogi nr 466, na której skręcamy w prawo w kierunku Pyzdr, mijamy po drodze Pietrzyków, Ratuje, Dłusk i docieramy do skrzyżowania z drogą 442, gdzie na światłach skręcamy w lewo na Kalisz – 12,6 km (30,1 km).

• 30,1 km  Po skręcie w lewo pokonujemy most na Warcie, za mostem skręcamy w lewo na wał przeciwpowodziowy, którym jedziemy do zabudowań pod lasem. Przed gospodarstwem zjeżdżamy z wału w prawo i  po 100 m skręcamy w lewo w leśną drogę, gdzie na rozwidleniu jedziemy prosto przez las do Chatki Ornitologa we wsi Białobrzeg. Po minięciu Chatki jedziemy polną drogą do Wrąbczynka, gdzie docieramy do asfaltu, na którym skręcamy w prawo – Wrąbczynek – 10,9 km (41 km).

• 41 km Po skręcie w prawo jedziemy asfaltem do Wrąbczynkowskich Holendrów i obok starej rozlewni mleka skręcamy w lewo w polną drogę. Mijamy wieś Adamierz, docieramy do wsi Żdzary, gdzie skręcamy w prawo na asfalt i po 200 m jedziemy w lewo w polną drogę. Jedziemy przez pola, potem przez las do Kolonii Ciemierów i drogi nr 442, na której skręcamy w lewo w kierunku Kalisza – 10,1 km (51.1 km).

• 51,1 km  Jedziemy drogą na Kalisz, po przejechaniu 2,3 km skręcamy w prawo na Ciemierów, docieramy do wsi Lisewo, gdzie skręcamy w  prawo i asfaltową drogą docieramy do Rudy Komorskiej. W Rudzie skręcamy w lewo i przed mostem na Prośnie skręcamy w prawo na wał  przeciwpowodziowy. Jedziemy przez wieś Modlica i ścieżką przez łąki nadwarciańskie docieramy do  boiska, obok którego polną drogą dojeżdżamy do drogi nr 442, gdzie skręcamy w lewo, jedziemy przez most na Warcie do skrzyżowania z drogą 466. Na skrzyżowaniu na światłach jedziemy w lewo i ul. Niepodległości docieramy do rynku w Pyzdrach – 17,7 km (68,8 km).

• 68,8 km  Z rynku jedziemy ul. Spółdzielczą, następnie skręcamy w prawo w ul. Kaliską i obok zabudowań klasztoru jedziemy prosto. Ul. Kaliska przechodzi w ul. Wrocławską, którą opuszczamy Pyzdry. Mijamy wieś Tarnowa, wjeżdżamy w las i jedziemy prosto przez Spławie do Nowej Wsi Podgórnej. Skręcamy w prawo i zaraz w lewo na polną drogę. Jedziemy przez las i docieramy do Szczodrzejewa, tu skręcamy na asfalcie w lewo i  przez wieś dojeżdżamy do skrzyżowania w centrum wsi Czeszewo – 14.8 km (83,6 km).

• 83,6 km   Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo by po chwili na rozwidleniu pojechać w prawo na skos na wał przeciwpowodziowy, mijamy prom i drogą szutrową obok wału    dojeżdżamy do zabudowań Orzechowa. Za basenem skręcamy w prawo, docieramy do ul. Miłosławskiej, gdzie jedziemy w lewo do głównego skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez tory kolejowe, jedziemy ul. Średzką, z której skręcamy w prawo w ul. Jabłoniową i obok kościoła kierujemy się w stronę skraju lasu. Koniec drogi asfaltowej i wjazd na drogę z płyt betonowych, betonką przez las do końca drogi i na skrzyżowaniu obok leśniczówki Wygranka skręcamy w prawo. Szeroką leśną drogą przez las docieramy do wiaduktu kolejowego, przejazd pod nim i dalej prosto przez las, wjazd na asfalt we wsi Bagatelka, którym dojazd do drogi nr 441, gdzie skręcamy w lewo do Miłosławia. Po lewej mijamy park i ul. Zamkową pod górkę docieramy do rynku w Miłosławiu – 14,8 km (98,4 km).

• 98,4 km   Z rynku w Miłosławiu skręcamy w lewo w ul. Wrzesiński, na rozwidleniu obok Urzędu Gminy jedziemy w lewo skos w ul. Pałczyńską. Na następnym skrzyżowaniu w lewo w ul. Dworcową i dalej prosto przez przejazd kolejowy, kierunek Środa Wielkopolska. Docieramy do Winnej Góra, gdzie za gospodarstwem rolnym skręcamy w prawo. Jedziemy obok parku, mijamy kościół i za wsią skręt w prawo w polną drogę, która prowadzi w stronę Pałczyna. Docieramy do asfaltu, na nim w prawo, wieś Pałczyn. Drogą asfaltową przez wieś, po 700 m za parkiem skręt w lewo i dalej prosto, po chwili koniec asfaltu i prosto polną drogą do Książna. Dojazd do asfaltu Książnie, skręt w prawo i po 400 m obok krzyża skręt w lewo w drogę polną i dalej przez łąki w kierunku wsi Bardo. Na skrzyżowaniu polnych dróg skręt w lewo i przejeżdżając koło kościoła docieramy do skrzyżowania w centrum wsi Bardo – 13,2 km (111,6 km).

• 111,6 km Na skrzyżowaniu w centrum wsi skręcamy w lewo w kierunku na Murzynowo Kościelne, za wsią skręt w prawo w polną drogę i obok cmentarza dojazd do drogi nr 432. Przejazd  przez drogę i dalej prosto na Racławki i Targową Górkę. W Targowej Górce jedziemy prosto przez wieś, mijamy kościół, przy szkole skręcamy w lewo w kierunku Nekli. Pokonujemy wiadukt nad autostradą, za którym skręcamy w lewo w polną drogę, przed zabudowaniami wsi jeszcze raz w lewo. a przed ogrodzeniem autostrady w prawo i po chwili asfalt prowadzi do Giecza. Skręcamy w lewo, jedziemy przez wieś, za romańskim kościołem skręt w prawo w polną drogę i przez kładkę na rzece Moskawie, docieramy polną do starego dębu przed Grodziszczkem w Gieczu –12,4km (124 km).

• 124 km Koło starego dębu przed Grodziszczkiem skręcamy w prawo i prosto polną drogą docieramy do asfaltu, gdzie skręcamy w prawo i jesteśmy w Biskupicach. Obok przystanku PKS skręcamy w lewo w polną drogę i po chwili jesteśmy w Stroszkach, gdzie wjeżdżamy na asfalt i jedziemy prosto do Nekli. Pokonujemy przejazd kolejowy i ul. Dworcową jedziemy przez miasto. Na rondzie w lewo do centrum miasta a dalej ul. Poznańską i ul. Powstańców Wielkopolskich docieramy do centrum i świateł na skrzyżowaniu z drogą nr 92 –  8 km (132 km).

• 132 km Przekraczamy drogę nr 92, jedziemy prosto drogą do Czerniejewa, po 300 m przed lasem odbijamy w lewo skos w drogę szutrową (Trakt Pobiedziski) do Nekielki. Mijamy osadę Rajmundowo i drogą leśną wzdłuż osady Nekielka, mijając po drodze kościół i stary cmentarz ewangelicki docieramy do skrzyżowania dróg leśnych przy leśniczówce Nekielka. Jedziemy prosto, aby po 400 m skręcić w prawo, a na następnym skrzyżowaniu w lewo i po 150 m docieramy do rozwidlenia dróg w osadzie Wagowo. Skręcamy w prawo i szeroką drogą docieramy do skrzyżowania leśnych dróg koło leśniczówki Jezierce – 10 km (142 km).

• 142 km Na skrzyżowaniu przed leśniczówką skręcamy w prawo, mijamy wigwam i kierujemy się leśną drogą razem ze znakami ścieżki dydaktycznej i żółtego szlaku pieszego do skraju lasu. Po 50 m od skraju lasu skręcamy w prawo i drogą obok jezior Ósemka, Cyganek docieramy do skrzyżowania przy Jeziorze Baba, na którym skręcamy w lewa stronę i jedziemy dalej przez las. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, na rozwidleniu w lewo skos i po chwili jeszcze raz w lewo, po chwili zaczyna się asfalt i wieś Graby. Jedziemy prosto przez wieś do drogi Nekla – Czerniejewo, na której skręcamy w lewo do Czerniejewa. Mijamy wiatrak, szkołę i docieramy do skrzyżowania koło kościoła w Czerniejewie, gdzie skręcamy w prawo w kierunku Wrześni – 12 km (154 km).

 • 154 km Po skręcie w kierunku Wrześni mijamy cmentarz i opuszczamy Czerniejewo, na zakręcie przejeżdżamy przez mały zagajnik i docieramy do wsi Radomice, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Noskowa, jedziemy przez most na Wrześnicy, za którym skręcamy w prawo jesteśmy w Noskowie. W centrum wsi jedziemy w lewo na Marzenin po dojeździe do Marzenia skręcamy w lewo, jedziem dookoła pałacu, przy którym skręcamy w prawo w stronę widocznego kościoła. Jedziemy przez wieś, mijamy kościół, szkołę, pokonujemy tory kolejowe i docieramy do skrzyżowania z drogą nr 15 w Gulczewie. Skręcamy w prawo w kierunku Wrześni i zaraz w lewo w stronę Grzybowa, asfaltową drogą między sadami jedziemy do wsi  Sobiesiernie. Na skrzyżowaniu obok świetlicy wiejskiej i stawu jedziemy prosto. Po dotarciu do Grzybowa skręcamy we wsi w prawo, mijamy kościół po prawej, szkołę po lewej stronie i dojeżdżamy do skrzyżowania w Grzybowie – 15 km (169 km).

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej