Informacje ogólne

Powiat wrzesiński posiada znakomite warunki sprzyjające rozwojowi turystyki indywidualnej, rodzinnej, grupowej i weekendowej. Oferta naszego regionu nieustannie się poszerza i pozwala mieszkańcom realizować ich sportowe pasje. Nowe sposoby spędzania wolnego czasu zainicjowały rozwój gospodarstw agroturystycznych, których liczba dynamicznie rośnie. Wsie naszego powiatu dają to, co mają najpiękniejszego: bogactwo natury, czystą wodę, mnóstwo zieleni, świeże powietrze i zdrową żywność – bezcenną wartość, która w silnie zurbanizowanych regionach Europy staje się dobrem deficytowym. Możemy się pochwalić warunkami do aktywnego wypoczynku: jazdy konnej, wędkarstwa, pieszych i rowerowych wycieczek. Agroturystyka zmieniła oblicze naszych wsi.

Zabytki

Gmina Kołaczkowo

Gmina Kołaczkowo

Pałac klasycystyczny w Kołaczkowie - z początku XIX w., piętrowy, z ośmiokolumnowym portykiem. W latach 1920-25 mieszkał w nim Władysław Reymont, pisarz, laureat literackiej nagrody Nobla z 1924 r. pozostałe zabytki

Gmina Miłosław

Gmina Miłosław

Kościół poewangelicki w Miłosławiu - wybudowany w 1872 roku. Jest jednonawowym kościołem z wydzielonym prezbiterium i zakrystią. Od strony zachodniej zlokalizowana jest wieża zwieńczona hełmem ceramicznym. pozostałe zabytki

Gmina Nekla

Gmina Nekla

Kościół w Opatówku - obecny kościół został wzniesiony w latach 1752-1754 z fundacji Leona Morawskiego, archidiakona gnieźnieńskiego i poznańskiego. Kościół jest orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowany. pozostałe zabytki

Gmina Pyzdry

Gmina Pyzdry

Kościół farny w Pyzdrach - wzniesiony najprawdopodobniej w II poł. XV w., w 1519 r. stał się kościołem kolegialnym. Zrujnowany pożarami w 1768 i 1807 r. doczekał się gruntownej restauracji dopiero w latach 1865-1870. pozostałe zabytki

Gmina Września

Gmina Września

Kościół farny we Wrześni - obecny budynek został wzniesiony około poł. XV w., w XVI w. wyniesiony do godności kolegiaty, spalony w 1656 r., odbudowany w 1672, przebudowywany w 1712 i 1881. pozostałe zabytki

Przyroda

Ziemia wrzesińska ma cechy typowego dla Wielkopolski krajobrazu nizinnego. Rozległe równiny pokryte są szachownicą pól i łąk poprzecinanych pasami lasów. Przepływająca w południowej części powiatu trzecia co do wielkości rzeka Polski - Warta - jest źródłem specyficznych własności mikroklimatu całego regionu. Bezcenny skarb naszych terenów - dobrze zachowane środowisko przyrodnicze z bogatym światem roślinnym i zwierzęcym - znajduje się pod szczególną opieką.

Prawna ochrona obejmuje znaczną powierzchnię powiatu. Istniejące od wielu lat Żerkowsko-Czeszewski oraz Nadwarciański Park Krajobrazowy w dużej mierze znajdują się na obszarach objętych europejską siecią ekologiczną - NATURA 2000. Na chętnych czekają rezerwaty przyrody Dwunastak i Czeszewski Las. Dopełnieniem nieprzeciętnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych południowej części powiatu wrzesińskiego są zachowane do dziś dawne parki dworskie, liczne turystyczne szlaki piesze i rowerowe.

pozostałe informacje

Rekreacja

Rekreacyjne walory Warty

Bardzo atrakcyjna dla turystyki kajakowej jest płynąca południowym skrajem powiatu wrzesińskiego Warta. Blisko czterdziestokilometrowy odcinek rzeki niemal w całości położony jest w obrębie dwóch parków krajobrazowych: Nadwarciańskiego i Żerkowsko-Czeszewskiego.

Piękno tego drugiego dostrzegł wychodzący także w języku polskim amerykański miesięcznik National Geographic, który w numerze czerwcowym z 2000 roku, w miejscu ważnym, bo na stronie rozkładowej, opisuje florę i faunę tego niecodziennego miejsca.

pozostałe informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej