Ważne adresy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. 22 556 08 00,
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

Delegatura w Poznaniu:
tel. 61 852 15 17,
e-mail: poznan@uokik.gov.pl

e-ZAKUPY
www.ezakupy.uokik.gov.pl


Inspekcja Handlowa – Główny Inspektorat
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 247
tel. 22 826 23 30


Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie

Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
 tel. 61 852 29 34


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 29 00, 623 29 01
e-mail: gisekretariat@ijhar-s.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
 ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
 tel. 22 536 13 00, 635 61 94

Federacja Konsumentów  
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa
tel. 22 827 51 05
e-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej