Sprawozdanie z działalności 2004-2009

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. Nr 50 poz.331 ze zm.) przedkładam Staroście Wrzesińskiemu „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku”. więcej

Sprawozdanie z działalności za 2008 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. Nr 50 poz.331 ze zm.) przedkładam Staroście Wrzesińskiemu „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku”. więcej

Sprawozdanie z działalności za 2007 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.) przedkładam Radzie Powiatu Wrzesińskiego „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku” więcej

Sprawozdanie z działalności za 2006 rok

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 244 poz.2080 ze zm.) przedkładam Radzie Powiatu Wrzesińskiego „ Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku więcej

Sprawozdanie z działalności za 2005 rok

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 244 poz. 2080) przedkładam Radzie Powiatu Wrzesińskiego „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku” więcej

Sprawozdanie z działalności za 2004 rok

Na postawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz.804 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu Wrzesińskiego: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej