Podstawowe akty prawne prawa konsumenckiego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (wyciąg) (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93) (PDF, 88KB)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) (Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296) (PDF, 89KB)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) (PDF, 188KB)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503) (PDF, 678KB)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001, nr 4, poz. 25) (PDF, 205KB)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003, nr 229, poz. 2275) (PDF, 103KB)

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) (PDF, 158KB)

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.) (PDF, 71KB)

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 2001, nr 97, poz. 1050) (PDF, 94KB)

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 1999, nr 90, poz. 999) (PDF, 74KB)

Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2000, nr 74, poz. 855)

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001, nr 100, poz. 1081) (PDF, 86KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. 2004, nr 71, poz. 644) (PDF, 50KB)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. 2003, nr 210, poz. 2045) (PDF, 83KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz. U. 2004, nr 240, poz. 2409) (PDF, 80KB)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgoności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. 2003, nr 31, poz. 258) (PDF, 52KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. 2002, nr 99, poz. 894) (PDF, 70KB)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2004, nr 226, poz. 2291) (PDF, 58KB)
 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej