Statystyki

Dane statystyczne dotyczące powiatu wrzesińskiego
opracowane na podstawie informacji zawartych w „Biuletynie Statystycznym Województwa Wielkopolskiego” – wydanym przez Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyczne Vademecum Samorządowca - na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - marzec 2016

LUDNOŚĆ (dane dotyczące ludności oraz powierzchni powiatu i gmin – stan na czerwiec 2016 r.)

L.p. Wyszczególnienie Ludność

 

Powierzchnia

 

(w km2)

 

Gęstość zaludnienia


(na 1 km2)

 

ogółem mężczyźni kobiety
1. Miłosław 10 361 5 129 5 232  132 78
miasto 3 590 1 738 1 852  4  898
wieś 6 771 3 391 3 380  128  -
2. Nekla 7 421 3 679 3 742  96  77
miasto 3 712 1 831 1 881  20 186 
wieś 3 709 1 848 1 861  76  -
3. Pyzdry 7 133 3 551 3 582  138 52 
miasto 3 187 1 553 1 634  12 266 
wieś 3 946 1 998 1 948  126  -
4. Września 45 970 22 288 23 682  222  207
miasto 29 855 14 246 15 609  13  2 297
wieś 16 115 8 042 8 073  209  -
5. Kołaczkowo 6 080 3 004 3 076  116  52
  Powiat ogółem 76 965 37 651 39 314  704 109 

Profil powiatu wrzesińskiego opracowany przez Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej