Statystyki

Dane statystyczne dotyczące powiatu wrzesińskiego
opracowane na podstawie informacji zawartych w „Biuletynie Statystycznym Województwa Wielkopolskiego” – wydanym przez Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyczne Vademecum Samorządowca - na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - marzec 2016

LUDNOŚĆ (dane dotyczące ludności oraz powierzchni powiatu i gmin – stan w 2014 r.)

L.p. Wyszczególnienie Ludność

 

Powierzchnia

 

(w km2)

 

Gęstość zaludnienia

 

(na 1 km2)

ogółem mężczyźni kobiety
1. Miłosław 10 356 5 116 5 240  132 78
miasto 3 589 1 727 1 862  4  897
wieś 6 767 3 389 3 378  128  -
2. Nekla 7 327 3 626 3 701  96  76
miasto 3 621
1 810 1 845  20  181
wieś 3 672 1 816 1 856  76  -
3. Pyzdry 7 202 3 566 3 636  138  52
miasto 3 655 1 564 1 656  12  304
wieś 3 982 2 002  1 980  138  -
4. Września 45 820 22 272 23 548  222  206
miasto 29 735 14 224 15 511  13  2 287
wieś 16 085 8 048 8 037  209  -
5. Kołaczkowo 6 124 3 010 3 114  116  52
  Powiat ogółem 76 829 37 590 39 239  704  109

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej