Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

 

Informacja o przyznaniu środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 - kultura fizyczna, sport i turystyka - Uchwała nr 49 / 2011 Zarządu Powiatu z dnia 09.02.2011 r. 

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2011 roku z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu - pełna treść ogłoszenia.

Uwaga!

18 stycznia br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Dotychczasowy wzór oferty podany w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 7 stycznia br. staje się nieaktualny od 18 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu we Wrześni będzie rozpatrywał wyłącznie oferty na nowym druku.

 

Do pobrania:

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej