Mapa powiatu

Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

W związku z pracami nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” zwracamy się o zgłaszanie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.

Konsultacje trwają od 25 września do 6 października 2014 r. Formularz zgłoszeniowy został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce „konsultacje”, na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce Powiat/Powiatowe organizacje pozarządowe oraz udostępniony do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Wypełnione formularze należy składać w wyznaczonym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 62-300 Września z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza.

Sprawę prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 61 640 44 14, 61 640 44 23.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy..."

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej