Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2017

 

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu.

 

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

 

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej),  o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

 

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.07.2017 r.

Realizacja Programu przewidziana jest do września 2017 roku.

 

Uchwała nr 580/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”

 

Wniosek

 

Oświadczenie

Archiwum

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2016

Informujemy, że w dniu 24 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego  uchwalił „Regulamin finansowania  oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”, w związku  z powyższym  z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. 

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie 

z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania. 

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie). 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.07.2016 r. 

Realizacja Programu przewidziana jest do września 2016 roku.

Uchwała nr 325/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”

Wniosek

Oświadczenie

  

 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2015

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. Zarząd Powiatu we Wrześni uchwalił „Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 r.” , w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. 

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizacje zadania. 

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, transport oraz unieszkodliwienie).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych  z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.08.2015 r

Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu zakończy się 30.10.2015 r.

 
 
 

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że z dniem 7 maja 2014 r. rozpoczął się nabór wniosków na demontaż i utylizację azbestu.

Wniosek można pobrać i złożyć w siedzibie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki) a w przypadku współwłasności - zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem o demontaż i utylizację, mogą wnioskować mieszkańcy, w tym osoby fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą (również w sektorze produkcji rolnej). Jeżeli wniosek o usuniecie azbestu dotyczył będzie budynków związanych z prowadzoną działalnością wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Demontaż eternitu wymaga zgłoszenia prac rozbiórkowych do organu administracji architektoniczno – budowlanej w Starostwie Powiatowym, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.08.2014 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu zakończy się 30.10.2014 r.

LINK do wniosku

LINK do regulaminu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego stanowi załącznik do Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego - Uchwała nr 197/XXXI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”.

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Powiat zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

Rozpoczynamy realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012”, z którego mogą skorzystać mieszkańcy naszego powiatu pod warunkiem:
1. lokalizacji nieruchomości na terenie naszego powiatu;
2. zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Wydziale Administracji  Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni;
3. złożenia wypełnionego wniosku do miejscowego Urzędu Gminy.

W ramach tego programu finansujemy 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu. 
Demontaż będzie wykonywała firma wyłoniona przez nas w przetargu nieograniczonym. 
Nie ma możliwości, aby mieszkańcy dostawali pieniądze na te prace. 
Program finansowany jest z budżetu powiatu, gmin Września, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Kołaczkowo oraz z WFOŚiGW w Poznaniu.
Termin składania wniosków mija 15 maja 2012 r. 

Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 r. - Uchwała nr 813 / 2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7.05.2014 r.
Do pobrania:

Wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Przeczytaj także:

Bezpłatne usuwanie azbestu

Archiwum:

Regulamin udzielania pomocy finansowej w 2010 r.

Regulamin udzielania pomocy finansowej w 2009 r.

- Regulamin udzielania pomocy finansowej w 2008 r. 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej