Kontakt

Starostwo powiatowe we Wrześni

Starostwo Powiatowe we Wrześni

Zadaj pytanie

ul. Chopina 10, 62-300 Września

tel. centrala 61 640 44 44,
tel. sekretariat 61 640 44 50
fax 61 640 20 51

Starosta wrzesiński - Dionizy Jaśniewicz

Wicestarosta wrzesiński - Waldemar Grzegorek

Sekretarz powiatu - Bożena Nowacka

Skarbnik powiatu - Beata Matuszewska

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Dane teleadresowe do faktur, zleceń i umów:
Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września
NIP 789-172-68-01
REGON 631257905

 

Godziny urzędowania i obsługi interesantów:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek-piątek 7:00-15:00

Uwaga !

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że Zarządzeniem nr 22/2017 Starosty Wrzesińskiego z 1 września 2017 r. został wyznaczony odmienny od powszechnie obowiązującego w Starostwie Powiatowym czas obsługi interesantów dla Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

 W związku z tym od 1 października 2017 r. przyjmowanie interesantów w wydziale odbywać się będzie:

- w poniedziałki w godz. 8.30-15.30,

- od wtorku do piątku 7.30-14.30.

 

Uwaga !
Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:

poniedziałek 12:00-16:00
wtorek-środa 12:00-15:00
czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta starostwa przy ul. Chopina 10.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres starostwo@wrzesnia.powiat.pl,
- faxem na nr tel. 61 640 20 51,
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

Kasa czynna:
poniedziałek 8:30-15:30
wtorek-piątek 7:30-14:30

Nr konta bankowego do uiszczania opłat skarbowych:

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

 

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

naczelnik Urszula Łabęda

ul. Chopina 10, pok. 2 (parter),
tel. 61 640 44 57

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Środowiska i Rolnictwa

ul. Chopina 10, pok. 4 (parter),
tel. 61 640 45 15, 61 640 45 17

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

naczelnik Stefan Tomczak

ul. Chopina 10, pok. 102,
tel. 61 640 44 38

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Wydział Finansowy

Główny księgowy Anna Trubacz

ul. Chopina 10, pok. 201,
tel. 61 640 44 36

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Informacja

ul. Chopina 10, pok. 16,

tel. 61 640 44 82,

naczelnik Jolanta Pielak

ul. Chopina 10, pok. 15,
tel. 61 640 44 82,

Referat Geodezji i Kartografii

Geodeta Powiatowy - Małgorzata Nowaczyk

tel. 61 640 44 28,

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

naczelnik Anna Wolska-Wróblewska

ul. Chopina 10, pok. 107,
tel. 61 640 44 29
e-mail: inwestycje@wrzesnia.powiat.pl

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

naczelnik Elwira Haręźlak

ul. Chopina 10 - niski parter,
tel. 61 640 44 01.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30

Rejestracja pojazdów

niski parter - informacja,
tel. 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 74

Wyrejestrowanie pojazdów

niski parter - informacja,
tel. 61 640 44 02, 640 44 81

Wydawanie praw jazdy, pozwoleń

niski parter - informacja,
tel. 61 640 44 07, 640 44 53

Jak załatwić sprawę w wydziale

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Dróg Powiatowych

p.o. Kierownika Referatu Bartłomiej Kaczmarzewski

ul. 3 Maja 3 - pokój nr 3,
tel. 61 640 45 40, 41, 42, 43, 44

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.

Jak załatwić sprawę w referacie

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Kamil Perlik

ul. Chopina 10, pok. 120,
tel. 61 640 44 23

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

Kierownik Referatu – Monika Michalak

ul. Chopina 10, pok. 119 (I piętro), tel. 61 640 44 22

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Gospodarczy

Kierownik Referatu - Elżbieta Helman

ul. Chopina 10, pok. 7 (parter), tel. 61 640 44 11

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Wydział Promocji i Kultury

naczelnik Ilona Dębicka

ul. Chopina 10, pok. 110,
tel. 61 640 44 95

z-ca naczelnika Olga Kośmińska-Giera

ul. Chopina 10, pok. 111,
tel. 61 640 45 12

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Kierownik Referatu - Joanna Musiałkiewicz

ul. Chopina 10, pok. 109, tel. 61 640 45 34

Biuro Rzeczy Znalezionych - pok. 109, tel. 61 640 44 64

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Kadr

Kierownik - Magdalena Śmidowicz

ul. Chopina 10, pok. 116 (I piętro), 61 640 44 90

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Referat Bezpieczeństwa

Kierownik Referatu - Paweł Puzdrakiewicz

ul. Chopina 10, pok. 02 - niski parter, tel. 61 640 44 33

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Paweł Puzdrakiewicz

ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 33, pok. 02 - niski parter, tel. 61 640 44 33

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Radca Prawny

Daniela Jackowska, Jacek Sławski, Kamila Chmielarz-Suszka ul. Chopina 10, pok. 121 (I piętro), tel. 61 640 44 47, 61 640 44 16

pokaż na mapie52.3235,17.5692

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Elżbieta Staszak-Małecka

ul. Chopina 10, pok. 10 (parter), tel 61 640 44 16

pokaż na mapie52.3235,17.5692

 

Jednostki organizacyjne powiatu:

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni

ul. Szkolna 25, 62-300 Września

Dyrektor Olga Krukowska

tel/fax 61 436 07 98
e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl 

pokaż na mapie52.3269,17.5677

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

ul. Witkowska 1, 62-300 Września

Dyrektor Violetta Zdunowska

tel. 61 436 02 30, fax 61 640 12 45
strona www: http://www.liceumhs-wrzesnia.pl
e-mail: liceumhs@poczta.wp.pl

pokaż na mapie52.326,17.573

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Plac Reymonta 4, 62-306 Kołaczkowo

Dyrektor Magdalena Zając

tel. 61 438 53 47
fax 61 438 53 47

strona www: owdir.wrzesnia.powiat.pl

e-mail: owdir_1@o2.pl

pokaż na mapie52.2171,17.6251

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Dyrektor Elżbieta Tomczak

tel. 61 640 45 70, fax 61 640 45 76

strona www: www.ppp.wrzesnia.powiat.pl

e-mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-18:00, środa 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00

Gabinet zamiejscowy w Pyzdrach, ul. Rynek 5,
tel. 63 276 72 51,

przyjmuje interesantów:
środa 7:30-16:00

pokaż na mapie52.3259,17.5792

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

ul. Wojska Polskiego 1 - sekretariat, 62-300 Września

Dyrektor Marek Dyba

tel 61 437 74 17, tel/fax 61 437 63 39
strona www: www.pcez.wrzesnia.powiat.pl
e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl

pokaż na mapie52.3332,17.5625

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Dyrektor Anna Maria Kulczyńska

tel./fax 61 640 45 50
strona www: www.pcprwrzesnia.pl
e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link: https://pcprwrzesnia.eboi.pl)

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30

pokaż na mapie52.3261,17.5789

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września

Dyrektor Eugeniusz Wiśniewski

tel 61 640 35 35, fax 61 640 21 10
strona www: http://www.pupwrzesnia.pl
e-mail: sekretariat@pupwrzesnia.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8:00-15:00, wtorek-piątek 7:30-14:30

pokaż na mapie52.3269,17.5765

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

ul. Farna 71, 62-310 Pyzdry

Dyrektor Danuta Bączkiewicz

tel. 63 276 85 05

strona www: www.rddpyzdry.pl

e-mail: rddpyzdry@o2.pl

pokaż na mapie52.1669,17.6824

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Dyrektor Bogdan Nowak

tel. 61 436 05 88, fax 61 436 06 54
strona www: www.zsp.wrzesnia.pl
e-mail: sekretariat@zsp.wrzesnia.pl

pokaż na mapie52.3257,17.5779

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka

ul. Batorego 8, 62-300 Września

Dyrektor Ewa Kaczmarek

tel/fax 61 436 04 51
strona www: www.zss.wrzesnia.powiat.pl

e-mail: zsswrz@szkola.wp.pl

pokaż na mapie52.3209,17.5837

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września

Dyrektor Damian Hoffmann

tel. 61 436 05 15, fax 61 436 08 29
strona www: www.zstio-wrzesnia.pl
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl

pokaż na mapie52.3191,17.5647

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

ul. Koszarowa 12, 62-300 Września

Dyrektor Maciej Mielczarek

tel./fax 61 640 09 66
strona www: www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl
e-mail: zsz2sek@op.pl

pokaż na mapie52.3209,17.5792

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej