Kalendarium

2017-04-27

XXXI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXX sesji Rady;

3) sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2016 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok;

4) informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej;

2) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

3) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

4) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

5) zmieniającej uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

6) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+;

7) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy, wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej