Podstawowe informacje

Siedziba punktu konsultacyjnego

Biuro punktu konsultacyjnego Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pokój nr 9.
Zadaniem Punktu Konsultacyjnego KSU jest dostarczenie przedsiębiorcom i osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą informacji umożliwiających podjęcie świadomej i samodzielnej decyzji co do działań w zakresie planowanej, prowadzonej lub zawieszanej/zamykanej działalności gospodarczej.

Zakres udzielanych informacji

Konsultanci udzielają bezpłatnych informacji w zakresie:

   

 1. administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 2. zatrudnianie cudzoziemców,
 3. świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
 4. prawo ochrony konkurencji,
 5. społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
 6. ochronę własności intelektualnej,
 7. systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
 8. rozwój zasobów ludzkich,
 9. wykorzystywanie technologii informacyjnych,
 10. ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 11. możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 12. wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 13. prawo zamówień publicznych,
 14. zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 15. podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
 16. inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

 

W ramach usług informacyjnych świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU nasi Klienci będą mogli skorzystać także z usługi informacyjnej, tzw. opieki nad klientem przy wyborze usługodawcy specjalistycznego. Taka usługa polega na wsparciu Klienta przy rozpoczęciu współpracy z takim usługodawcą (przykładowo w zakresie: pożyczek, poręczeń, innowacji, ochrony środowiska, leasingu, eksportu i wielu innych). Klienci będą mogli wówczas liczyć na pomoc w kontakcie w konkretną instytucją/ekspertem, negocjowaniu terminów, warunków współpracy klienta z usługodawcą, pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, monitorowanie realizacji tej usługi.

 

W ramach pytań lub w przypadku chęci skorzystania z usług wrzesińskiego punktu konsultacyjnego ARR w Koninie prosimy o kontakt z przedstawicielem ARR w Koninie - Renatą Osztynowicz - tel. 63 245 30 95 wew. 28, kom. 691 503 935, e-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl lub innymi konsultantami Regionalnego Punktu Konsultacyjnego.

 

"Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowany w ramach
poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) "

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej