Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny

 

Dnia 21 listopada 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 655 uczniów (141 K i 514 M) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz 225 uczniów (65 K i 160 M) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez podniesienie ich kompetencji oraz nabycie nowych kwalifikacji do 31.08.2021 r. 

Projekt obejmuje kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwojowym i branżach strategicznych dla regionu, a także inne kierunki kształcenia zgodnie diagnozą szkół i placówkach objętych wsparciem w projekcie.

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 2 502 778,49 zł 

Dofinansowanie: 2 252 500,63 zł (90%)

Wkład własny: rzeczowy  (203 677,86 zł – pracownie wraz z wyposażeniem), finansowy: 46 600,00 zł (studia podyplomowe dla nauczycieli)

 

Projekt przewiduje następujące zadania: 

1. Praktyki i staże u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla uczniów z ZSP

2. Staże u pracodawców z WSSE dla uczniów z ZSZ nr 2 

3. Studia podyplomowe dla z ZSP oraz ZSZ nr 2 

4. Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSP 

5. Szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli ZSP oraz PCEZ

6. Studia podyplomowe dla nauczycieli PCEZ

7. Wyposażenie pracowni szkolnych w ZSP oraz ZSZ nr 2

8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ZSP oraz ZSZ nr 2 

9. Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla ucz. ZSP oraz ZSZ nr 2 

10. Kursy specjalistyczne umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów ZSP oraz ZSZ nr 2 

11. Współpraca ZSP oraz ZSZ nr 2 we Wrześni z uczelniami wyższymi.

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej