Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja polegająca na „Przebudowie drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Głównym celem przedmiotowej operacji jest zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego. Niniejszy cel ma zostać osiągnięty poprzez modernizację nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi oraz jej poszerzenie do szerokości 5,50 m. Przebudowa zakłada również utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, obustronnie na szerokości 0,50 m, oraz zapewnienie optymalnego odwodnienia części utwardzonych pasa drogowego, poprzez odmulenie i oczyszczenie przydrożnych rowów odwadniających.

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej