Budowa drogi powiatowej nr 32 528 (2905P) na odcinku Szczodrzejewo-Czeszewo

Tytuł projektu: „Budowa drogi powiatowej nr 32 528 (2905P) na odcinku Szczodrzejewo-Czeszewo”

Nazwa Programu/Działania: SAPARD

Wartość projektu: 872 303,92 zł

Wielkość dofinansowania: 382 526,71 zł

Termin realizacji: 2003-2004 r.

 

Nowa droga ze środków SAPARD

Stan dróg naszego powiatu polepsza się. Dzieje się tak m.in. dzięki staraniom władz powiatowych o dofinansowanie ze środków przedakcesyjnych – SAPARD. Tak też się stało z drogą powiatową nr 32528 na odcinku Szczodrzejewo – Czeszewo, której przybyło niespełna dwa kilometry.

Powiat Wrzesiński starał się o pomoc finansową w ramach działania 3 “Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” już od  września 2003 roku. Dofinansowanie z ARiMR wyniosło 382.526,71 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrany został wykonawca inwestycji – firma Strada Sp. z o.o. ze Środy Wlkp.

Odbiór pierwszej zmodernizowanej drogi, odbył się 19 lipca br. o godzinie 9.00. Uczestniczył w nim Starosta Dionizy Jaśniewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jolanta Kubczak a także przedstawiciel wykonawcy w osobie Kazimierza Skałeckiego Dyrektora ds. technicznych “STRADA”. Nie zabrakło również członków komisji na czele z przewodniczącym – Wicestarostą Pawłem Guzikiem.

Powiat Wrzesiński zamierza zmodernizować również inne drogi powiatowe, korzystając z funduszy strukturalnych.

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej