Przebudowa odcinka drogi Nekla-Mystki

Tytuł projektu: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki”

Nazwa Programu/Działania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wartość projektu: 3 020 800 zł

Wielkość dofinansowania: 1 472 500 zł

Termin realizacji: 2010 r.

 

30 kwietnia 2010 r. Powiat Wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Inwestycja polegająca na przebudowie odcinka o długości 2,8 km – w ciągu ulic Poznańskiej, Dworcowej, Wiosny Ludów w Nekli – zrealizowana zostanie w 2010 r.

Realizacja inwestycji ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców) oraz stan techniczny drogi. W tym celu przebudowane zostaną 3 skrzyżowania (przy ul. Poznańskiej, Wiosny Ludów i Dworcowej, a także w m. Kokoszki), wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy (od m. Kokoszki przez ul. Wiosny Ludów do centrum Nekli) oraz przeprowadzony zostanie remont nawierzchni jezdni i chodników. Prace drogowe obejmą również: montaż barier ochronnych i pasów dudniących, budowę kanalizacji deszczowej, umocnienie istniejących zjazdów, wyprofilowanie poboczy i odmulenie rowów, wprowadzenie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminą Nekla oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”.

 

Artykuły:

Nowa droga bez wstęgi, ale na dwóch kółkach

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej