Przebudowa odcinka drogi Bierzglinek-Gozdowo

Tytuł projektu: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 32455 (2948P) Bierzglinek-Gozdowo”

Nazwa Programu/Działania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wartość projektu: 2 264 700 zł

Wielkość dofinansowania: 1 000 000 zł

Termin realizacji: 2009 r.

 

Nowa droga w powiecie

Mieszkańcy Bierzglinka i Gozdowa mają powód do radości. 23 października odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej. Roboty objęły odcinek o długości 4 033 m.

Prace przeprowadzono w ramach wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, dzięki któremu powiat uzyskał kwotę dofinansowania wysokości 1 000 000 złotych. Partnerem przy realizacji tego projektu było Stowarzyszenie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych DROGOWSKAZ, które dołożyło sumę 25 000 złotych.

Roboty obejmowały poszerzenie jezdni z 5 do 6 m. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, odmulono rowy, przebudowano istniejące zjazdy. Wprowadzono oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe zastąpiono nowym – odblaskowym. Na drodze podporządkowanej w Gozdowie, w okolicy cmentarza wprowadzono wyspę rozdzielającą kierunki ruchu, tzw. małą łzę. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł: 2 264 700 złotych.

Mieszkańcy okolic oraz kierowcy korzystający z tegoż odcinka drogi mogą mieć powody do zadowolenia. Przeprowadzone prace poprawiły widoczność, zwiększyły płynność ruchu drogowego a co najistotniejsze, wpłynęły na bezpieczeństwo jazdy.


Beata Anna Święcicka

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej