Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna

Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904P Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna”

Nazwa Programu/Działania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Wartość projektu: 4 823 776,31 zł

Wielkość dofinansowania: 2 371 501,06 zł

Termin realizacji: 2010-2011 r.

 

Dofinansowanie infrastruktury drogowej

Powiat wrzesiński skutecznie pozyskuje środki na rozbudowę infrastruktury drogowej. 9 kwietnia 2010 r. powiat wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904P Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna”. Projekt ten opracował Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich oraz Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni.
Projekt „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”, został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. Całkowity koszt inwestycji to 4 823 776,31 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota w wysokości 2 371 501,06 zł.

Projekt złożono na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w marcu 2008 r. W ramach projektu przewiduje się przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna o długości 6 km, budowę chodników w m. Spławie i Nowa Wieś podgórna oraz przebudowę 3 skrzyżowań. Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim ze złego stanu technicznego drogi, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto projekt jest kluczowy z punktu widzenia rozwoju turystyki w tej części powiatu, wpisując się tym samym w strategię rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, której głównym celem jest rozwój infrastruktury społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocja regionu. Inwestycja przyczyni się z pewnością do ożywienia bazy nadwarciańskiej, jak również stanowić będzie ważny skrót komunikacyjny Pyzdry,  Kołaczkowo i Nowa Wieś Podgórna – podkreśla starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Jest to kontynuacja inwestycji na drogach powiatowych. Przypomnijmy, w 2007 r. przebudowana została droga Kołaczkowo-Wszembórz o długości 3,515 km. Powiat pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie ponad 1,7 mln zł. Natomiast w 2004 r. ze środków przedakcesyjnych – SAPARD zmodernizowany został dwukilometrowy odcinek drogi Szczodrzejewo – Czeszewo. Dofinansowanie wyniosło 382 526,71 zł.

 

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

 

Artykuły:

Trwają inwestycje na drogach powiatowych

Była polna - jest asfaltowa

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej