Budowa hali przy PCEZ we Wrześni

Tytuł projektu: „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”

Nazwa Programu/Działania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Wartość projektu: 2 109 130,82 zł

Wielkość dofinansowania: 1 541 044,36 zł

Termin realizacji: 2010-2011 r.

 

Półtora miliona na rozbudowę PCEZ

Dokładnie 1 541 044,36 zł - takie dofinansowanie otrzymał powiat wrzesiński na realizację projektu pn. „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”. Projekt o całkowitej wartości 2 109 130,82 zł uzyskał dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013, Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego. Wśród wnioskodawców ubiegających się o jednoczesne wsparcie budowy lub rozbudowy szkoły oraz wyposażenia sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt edukacyjny, projekt powiatu wrzesińskiego uzyskał maksymalną ilość punktów.

Dzięki otrzymanej dotacji możliwe będzie poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej PCEZ o nowe kierunki kształcenia ustawicznego w zawodach budowlanych, co jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. W branży okołobudowlanej wciąż zapotrzebowanie przewyższa liczbę specjalistów – mówi Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Pracodawcy nadal planują przyjęcia w tym sektorze, głównie z powodu planowanych przez samorządy w Wielkopolsce inwestycji współfinansowanych ze środków UE i związanych z Euro 2012 - podkreśla. Popyt na wykwalifikowanych specjalistów wciąż zatem przewyższa ich podaż, a wykształcenie odpowiedniej kadry w zawodach budowlanych będzie wiązać się z przyciąganiem do naszego powiatu nowych firm, zachęcanych wyższą atrakcyjnością inwestycyjną, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy.

To wszystko będzie możliwe dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie inwestycji.

Uzyskana dotacja pozwoli na budowę nowej hali, w której zaprojektowano dwie pracownie: budowlaną i instalatorską.

Kolejne dwie pracownie: ciesielsko-stolarska i ogólnodydaktyczna powstaną w wyniku przebudowy części budynku warsztatowego PCEZ, do tej pory nieużytkowanej. Do powstałych pracowni zostanie zakupione także odpowiednie oprzyrządowanie. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy ze specjalistycznymi programami edukacyjnymi umożliwi wykorzystanie najnowszych technologii ICT. Ponadto wybudowana zostanie wiata magazynowa do przechowywania maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów.

Uruchomione zostaną kursy i szkolenia zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracujących kierowanych przez zakłady pracy lub podejmujących dokształcanie z własnej inicjatywy – zaznacza Marek Dyba. Poszerzenie oferty edukacyjnej będzie widoczne także w przeprowadzanych egzaminach dla absolwentów szkół zawodowych w branży budowlanej potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w celu uzyskania dyplomu zawodowego, zaświadczenia na tytuł zawodowy lub dyplomu na tytuł mistrza. Organizowane będą seminaria budowlane, pokazy i demonstracje sprzętu budowlanego, spotkania z producentami oraz pracodawcami. Nasza oferta zostanie poszerzona o doradztwo zawodowe – mówi dyrektor PCEZ.
Ten sukces to inwestycja w rozwój infrastruktury edukacyjnej naszego regionu, która poprzez podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i unowocześnienie bazy PCEZ we Wrześni, ułatwi osobom dorosłym dostęp do nowych kierunków kształcenia ustawicznego. Dzięki temu możliwe będzie podwyższanie kwalifikacji czy wręcz przekwalifikowywanie oraz uzyskiwanie formalnych potwierdzeń posiadanych umiejętności. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 sierpnia 2010 r.

 

WRLiFE

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej