Aktualności

2013-12-12

Nabór na małe projekty już trwa

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”. LGD informuje, że jest to ostatni nabór.

– termin składania wniosków: od 30 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.
– limit dostępnych środków: 672 320,40 zł
– minimalne wymagania: zgodność projektu przynajmniej z 1 celem określonym w LSR i uzyskanie w wyniku oceny projektu minimum 8 pkt
– miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, plac Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, od 30 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej www.znamiwarto.pl a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają: Małgorzata Lisiecka i Ewa Jankowiak, tel. 61 438 50 18, e-mail: info@znamiwarto.pl.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej