Aktualności

2010-01-25

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

W terminie od 27 stycznia d0 1 marca 2010 roku w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

Zabytek musi być dostępny publicznie i posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. O dofinansowanie może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku. Dotacja może być udzielona do wysokości 70% ogółu poniesionych nakładów. Dofinansowywane zadanie należy zrealizować w całości w 2010 r.

Dotacja może być przyznana na następujące zadania: 

 1. sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. modernizacje instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowych układu parku lub ogrodu,
 16. zakup materiałów konserwatorskich lub budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, o których mowa w punktach 7-15 (dotyczy prac i robót  wykonywanych w roku, w którym dotacja zostanie udzielona),
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz  przeciwpożarowej i odgromowej.
   

Wnioski należy składać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18 (pokój nr 25), 61-713 Poznań.

Szczegółowe informacje na temat konkursu http://bip.umww.pl oraz pod numerem telefonu Departamentu Kultury UMWW: 61 854 18 78 lub 61 854 16 83.

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej