Fundusze unijne

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni udziela wszelkich informacji na temat Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parafie, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zainteresowane ubieganiem się o środki unijne mogą w wydziale uzyskać informacje o warunkach, terminach i zasadach wyboru projektów, procedurach konkursowych oraz wymaganych dokumentach niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

Kontakt:
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, I piętro – pok. nr 105
nr tel. 61 640 45 04, 640 45 08, e-mail: fundusze@wrzesnia.powiat.pl

Fundusze unijne
na lata 2007-2013

Brak wpisów
Pozyskane środki unijne

Aktualności

2017-05-10

Ogłoszenie

Starosta Wrzesiński zaprasza do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.więcej

2017-04-26

Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w godz. 15.00-19.00, w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego, pn. „Zamknięcie księgowe roku w organizacji pozarządowej - najważniejsze informacje.”więcej

2017-04-19

Konkurs ochrona zmysłów wzroku i słuchu

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na przygotowanie plakatu z hasłem o tematyce ochrony zmysłów wzroku i słuchu. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można nadsyłać mailowo w terminie od 21.04.2017 r. do 15.05.2017 r. więcej

2016-10-21

Konkurs „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia, edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można składać w terminie od 24.10.2016 r. do 30.11.2016 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.więcej

2010-12-07

Misja Gospodarcza Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem Misji Gospodarczej do Indii, która odbędzie się w dniach 6-12 lutego 2011 roku. Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.więcej

archiwum wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej