Gospodarka

Gospodarka powiatu wrzesińskiego ma charakter przemysłowo-rolny. Ważne gałęzie naszej gospodarki to: handel i usługi, gastronomia oraz przemysł spożywczy, metalowy, odzieżowy, chemiczny, motoryzacyjny, budowlany, transportowy i instalacyjny. Atrakcyjna lokalizacja powiatu wrzesińskiego otwiera kolejne szanse rozwoju ekonomicznego. Dobrze rozbudowana i ciągle modernizowana infrastruktura techniczna czyni z naszego powiatu znakomite miejsce dla potencjalnych inwestorów. Zapewniamy też dobre warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Dbamy o zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny otwarty na nowe technologie, przyjazny środowisku i inicjatywom gospodarczym. Przedsiębiorczość rozwija się u nas dynamicznie, bowiem podnosimy atrakcyjność terenów inwestycyjnych i chętnie witamy nowych inwestorów. Rozwojowi budownictwa mieszkaniowego towarzyszy przygotowywanie kolejnych terenów pod zabudowę. Wspieramy działania ułatwiające dostęp do zaplecza teleinformatycznego.