Aktualności

2017-03-13

Przetarg na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

Część I – Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego

 

Część II – Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

Warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy przedmiot zamówienia są dostępne pod adresem: www.bip.wrzesnia.powiat.pl w zakładce zamówienia publiczne.