Aktualności

2017-11-12

Podziel się pamiątkami

W latach 2018-2019 będziemy obchodzić dwie ważne rocznice – stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz dwusetlecie powiatu wrzesińskiego.

W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do czynnego włączenia się w obchody tych jubileuszy. Poniżej fotografie udostępnione przez Remigiusza Maćkowiaka.

Szkoła Wydziałowa Żeńska 19.06.1923 r.

Cukrownia we Wrześni, początek XX wieku

200-lecie powiatu wrzesińskiego
Autorzy przygotowywanej publikacji zwracają się z prośbą o udostępnienie wszelkich fotografii i dokumentów dotyczących różnych aspektów historii ziemi wrzesińskiej, miast i wsi, od gospodarki po kulturę.
Osoby pragnące przyłączyć się do pracy nad publikacją mogą kontaktować się pisząc na adres: mariantorzewski@o2.pl lub dzwoniąc pod numer 516 837 213.

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania pomysłów i inicjatyw oraz udostępnianie zdjęć, dokumentów i pamiątek rodzinnych do sfotografowania lub zeskanowania.
Osoby chcące wspomóc organizatorów pomysłami, fotografiami czy pamiątkami prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: anna.szymczak@wrzesnia.powiat.pl lub pod numer 61 640 45 24.