Aktualności

2015-07-13

Wsparcie na innowacyjność

Materiał wideo na stronie tv.gniezno.pl

 

Spotkanie poświęcone pozyskiwaniu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ odbyło się 9 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Przybyli na nie głównie przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów i instytucji powiatowych.

 

 

 Co prawda konkursy w ramach WRPO dopiero ruszają, ale już jest pierwszy beneficjent – powiat wrzesiński, którego projekt rozbudowy bazy oświatowej, w tym. m.in. stworzenie Centrum Treningowego w Grzymysławicach, został niedawno uznany za projekt kluczowy dla Wielkopolski. – Otwieramy złotą puszkę ze środkami unijnymi na lata 2014-2020 z dużym, istotnym przedsięwzięciem dla powiatu wrzesińskiego. Ktoś musiał być pierwszy i cieszę się, że jest to właśnie ten projekt, który przez lata będzie wpływał na rozwój województwa – mówił członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak. Jednocześnie dokonał podsumowania perspektywy UE na lata 2007-2013, a dokładnie – środków przeznaczonych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. – Mamy wiele satysfakcji, patrząc na przedsiębiorstwa, które środki UE wykorzystały w swoim rozwoju – dodał, zachęcając przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursach unijnych, bowiem ta forma dofinansowania działalności jest korzystna. Dla przykładu kredyt Jeremie wymaga mniej formalności niż branie pożyczki w bankach komercyjnych, jest też niżej oprocentowany. Przedsiębiorcy w Wielkopolsce charakteryzują się wysoką wiarygodnością finansową – na ponad 7 500 firm, które otrzymały kredyt Jeremie, tylko trzy mają problem ze spłatą. W ramach inicjatywy Jeremie Wielkopolska otrzymała na lata 2007-2013 500 mln zł. Zainteresowanie pożyczkami było tak duże, że łącznie wygenerowane zostały pożyczki na kwotę blisko 2 mld zł. To efekt dźwigni finansowej, który  oznacza, że przyznanymi środkami obrócono aż 4 razy.

 

 

 

W konkursie, który ogłoszony zostanie we wrześniu, rozdana zostanie cała pula środków z Działania 1.5.2. przeznaczona na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, czyli 400 milionów zł. – Widzimy większą dojrzałość, lepszy rozwój firm, bardziej strategiczne i długoterminowe myślenie. Doszliśmy do wniosku, że nie ma potrzeby dzielenia. Jest dużo tak dobrych firm, przygotowanych, by rozwijać się za pomocą środków  UE, że widzimy możliwość rozdysponowania tych pieniędzy za jednym razem, w jednym konkursie – uzasadniał Leszek Wojtasiak. – Życzę, by państwo pozyskali dużo tych środków, za przykładem starosty wrzesińskiego – zakończył.

Co ważne, w konkursie będzie można złożyć tylko jeden wniosek. Już teraz można ćwiczyć jego składanie na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Na tej stronie znajdują się także wszelkie informacje. Dodatkowo do końca lipca działa bezpłatny punkt informacyjny na ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu, potem przeniesiony zostanie na aleje Niepodległości 34.

Nowa perspektywa jest nakierowana na innowacyjność i przedsiębiorczość. – Jest to ogromna szansa na z jednej strony doinwestowanie waszych firm, z drugiej – na unowocześnienie, wejście na nowe rynki, czy wzbogacenie tego, co już robicie – mówił starosta Dionizy Jaśniewicz.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o podziale środków z WRPO na lata 2014-2020 przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Maciej Sytek. Województwo Wielkopolskie otrzymało w tej perspektywie prawie 2,5 miliarda euro – o 600 milionów więcej niż ostatnio. Dla porównania – budżet województwa to miliard złotych rocznie. WRPO jest podzielony na osie priorytetowe, z czego pierwsza oś jest przeznaczona w całości dla przedsiębiorców. –  Na rozwój firm przeznaczono największy kawałek unijnego tortu – 19 %. Choć mam takie przekonanie, że pieniądze z całego WRPO w większości są dla przedsiębiorców, bo jeśli jakiś samorząd realizuje zadanie, to nie robi tego sam, ale poprzez przetargi na budowanie dróg czy budynków i one i tak trafiają do firm – mówił Maciej Sytek. Firmy będą mogły starać się o dotacje w pięciu działaniach –  wsparcie infrastruktury w sektorze nauki, wzmocnienie potencjału innowacyjnego, wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury, internacjonalizacja gospodarki regionalnej i wzmocnienie konkurencyjności. Więcej informacji znajduje się w prezentacji przedstawionej podczas spotkania przez Macieja Sytka dostępnej poniżej. 

Przypominamy też, że 30 lipca w godzinach 9-12 w pokoju nr 9 w Starostwie Powiatowym we Wrześni dyżurować będą konsultantki z Mobilnego Punktu Funduszy Europejskich w Gnieźnie. 

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

 

Prezentacja (plik PDF)

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej