Aktualności

2017-08-11

Szybko i konkretnie

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego zaowocowała przyjęciem czterech uchwał, które dotyczyły udziału powiatu w projekcie województwa wielkopolskiego związanego z wprowadzeniem e-dokumentacji dla szpitali, a także koniecznych poprawek do budżetu.

XXXIV posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dwie z czterech uchwał były związane z projektem województwa dotyczącym wyposażania podmiotów leczniczych z wielkopolski w narzędzia informatyczne. Chodzi o wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między placówkami leczniczymi w województwie. – Rada Powiatu 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu. Okres jego realizacji planowano wstępnie na lata 2017 i 2018, a jego koszt szacowano na kwotę ok. 75 mln zł, z czego wkład wnoszony przez powiat wrzesiński miał wynosić 330 883 zł – relacjonowała inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Magdalena Frydryszak. Uchwała z zeszłego roku wymagała zmiany, gdyż w ciągu prac przygotowawczych okazało się, że wartość projektu, a tym samym wkład powiatu, będzie wyższy. – Kwota wkładu powiatu wzrosła o 12 818,20 zł. Został również wydłużony okres realizacji projektu do roku 2019 – uzasadniała Frydryszak.

Druga uchwała uchyliła już podjętą przez Radę decyzję (również w listopadzie ubiegłego roku) w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu w ramach projektu wprowadzenia e-dokumentacji dla szpitali. – Zmieniła się formuła – teraz nie będzie to już pomoc finansowa, tylko dotacja celowa – tłumaczyła Magdalena Frydryszak. Radni nie mieli zastrzeżeń.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły spraw finansowych – Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027, a także uchwały budżetowej na 2017 rok. Te, rzeczowo uzasadnione przez główną księgową starostwa Annę Trubacz, przyjęte zostały przez radę jednomyślnie.

Klara Skrzypczyk

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej