Aktualności

2017-04-07

Kolejne miliony pozyskane

Już wkrótce będzie można pozyskiwać mapy i wypisy z rejestru gruntów bez wychodzenia z domu. Na wprowadzenie e-usług w Wydziale Geodezji powiat pozyskał ponad 1,7 miliona z WRPO.

16 marca powiat wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.


W ramach tego działania zostaną utworzone numeryczne mapy ewidencyjne dla 9 obrębów na terenie gminy Pyzdry oraz numeryczne mapy zasadnicze dla 30 obrębów na terenie gminy Września. Zostaną też zeskanowane operaty techniczne znajdujących się na terenie tych dwóch gmin i przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Pyzdry.

Przedsięwzięcie znacznie przyczyni się do lepszej obsługi interesantów Wydziału Geodezji – przede wszystkim skróci czas oczekiwania na wydawanie dokumentów. Dzięki projektowi możliwe będzie też pozyskanie wypisu z rejestru gruntów czy odpisu mapy bez wychodzenia z domu, przez Internet, po uiszczeniu stosownych opłat. Wydział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz skanery. W wyniku realizacji projektu powstanie e-usługa polegająca na umożliwieniu zamawiania i udostępniania materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania materiałów elektronicznie.

Całkowita wartość projektu to: 2 036 501,34 zł, a kwota dofinansowania wynosi 1 731 026,13 zł. Reszta środków pochodzić będzie z budżetu powiatu wrzesińskiego. Przygotowanie realizacji projektu rozpoczęło się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to ruszyły prace nad dokumentacja aplikacyjną. Zakończenie realizacji planowane jest do końca pierwszego półrocza przyszłego roku, tj. do 30 czerwca 2018 r.

Obecna procedura pozyskiwania map w Wydziale Geodezji trwa do 7 dni. Papierowe wnioski są składane w biurze podawczym bądź wysyłane pocztą. Interesanci starostwa w ankietach na temat poprawy jakości obsługi w urzędzie wskazywali właśnie na potrzebę wprowadzenia usług elektronicznych w Wydziale Geodezji.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej