Aktualności

2011-04-05

Bezpłatne usuwanie azbestu

Powiat rozpoczął realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2011. Na przedsięwzięcie przeznaczono około 140 tys. złotych. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2011 roku. Mieszkańcy powiatu mogą spodziewać się pokrycia 100% kosztów demontażu oraz wywozu materiałów zawierających azbest.

Azbest był przez wiele lat surowcem wykorzystywanym do produkcji materiałów budowlanych. Od ponad dziesięciu lat jego szkodliwość jest bezsporna. Społeczna świadomość w tym względzie znacząco wzrosła. Materiałów zawierających azbest należy się jak najszybciej pozbyć, bo wydzielają one włókna azbestowe, które są przyczyną pylicy azbestowej i wielu innych poważnych chorób, w tym nowotworów.
Polska od roku 2002 jest zobowiązana do usunięcia materiałów azbestowych – ma na to czas do 2032 roku.

Powiat wrzesiński już czwarty raz wspiera mieszkańców, umożliwiając im bezpłatne usuwanie materiałów azbestowych. Zakłada on dwie możliwości: każda osoba fizyczna mieszkająca na terenie powiatu może skorzystać albo z finansowania zarówno demontażu i wywozu materiałów zawierających azbest, albo z wywozu, jeżeli materiały zostały wcześniej zdemontowane we własnym zakresie. – Aby skorzystać z programu należy przede wszystkim zgłosić wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz złożyć wypełniony wniosek do miejscowego urzędu gminy w celu zaopiniowania – mówi Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa. – Wnioski można pobrać w Starostwie Powiatowym lub ze strony internetowej powiatu wrzesińskiego.

Wykonawca prac demontażu i wywozu zostanie wyłoniony na drodze przetargu, a potem skierowany do osób, które złożyły wnioski. Firma skontaktuje się z każdym zainteresowanym z osobna, by ustalić najdogodniejszy termin utylizacji azbestu. Program usuwania wyrobów azbestowych w roku 2011 potrwa do końca listopada.

 

Piotr Adamski

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej