Aktualności

2017-11-19

Sprostać oczekiwaniom

O odpowiedzialności i oświacie rozmawiamy z nową radną powiatową Haliną Kotyk.

Czym jest dla pani funkcja radnej powiatu?

Przyznam, że po raz pierwszy byłam w takiej sytuacji, że składałam ślubowanie jako radna. Podczas ślubowania i sesji towarzyszyły mi duże emocje. Zasiadając do obrad poczułam, że jest to bardzo ważne miejsce, które oznacza przede wszystkim odpowiedzialność za podejmowane działania dla społeczeństwa. To także praca i słuchanie tego, co należałoby zrobić dla poprawy funkcjonowania – bezpieczeństwa, rozwoju edukacji, funkcjonowania służby zdrowia, budowy dróg i infrastruktury miejskiej.

A na czym zależy pani najbardziej?

Dziękuję przede wszystkim wyborcom za zaufanie. Z mojej strony chce zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby z powierzonej mi funkcji wywiązać się jak najlepiej. Zawodowo jestem związana z oświatą, więc przede wszystkim ważne jest dla mnie, żeby uczniowie mogli uczyć się w warunkach odpowiednich dla XXI wieku – przy wykorzystaniu wszystkich zdobyczy techniki, ale nie zapominając o tym, jak istotna jest rola nauczyciela. Dziś pedagog nie jest jedynym źródłem wiedzy, jak to było kiedyś, nastąpiło duże przewartościowanie, dziś nauczyciel wskazuje, kieruje poszukiwaniem, rozwojem, uczy argumentacji, wnioskowania, pomaga selekcjonować wiedzę. Nauczyciel to także wychowawca, a efekty wychowawcze są wypadkową przede wszystkim jego osobowości, konkretnych sytuacji w układach interpersonalnych uczniów i warunków środowiskowych. Należy stworzyć takie warunki, aby młody człowiek był jak najlepiej przygotowany do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu. Wracając do meritum pytania, najważniejszy według mnie jest człowiek i inwestowanie w niego na każdym etapie, z uwzględnieniem każdej płaszczyzny, która go dotyczy. Przyszłość społeczeństwa, narodu polskiego zależy od ludzi młodych, bo to oni będą decydować o losach naszej ojczyzny.

Jest pani zaangażowana w szereg przedsięwzięć – zarówno społecznych, jak również związanych z oświatą. Czy można powiedzieć, że jest to pani pasja?

Tak, bo nie wyobrażam sobie, żeby tylko być w pracy. Uważam, że jeżeli chce się pracować, to trzeba albo pracować dobrze, albo wcale. Jeśli podejmujemy się czegoś, to warto to robić na 100% albo nawet 120%. Z matematycznego punktu widzenia jest to wprawdzie niemożliwe, ale na pewno ważne jest zaangażowanie.

Jak doświadczenie pracy w oświacie przyda się pani podczas prac komisji edukacji?

To nie tylko komisja edukacji, ale także kultury, sportu, turystyki. Jest więc związana z tym wszystkim, co kształtuje nasze postawy, charakter, nawyki kulturalne, które w przyszłości przekażemy następnym pokoleniom. Będę starała się, żeby życie kulturalne nadal się rozwijało, żeby zwiększała się wiedza o samorządności. Chcę, żeby młode pokolenie świadomie przystępowało do wyborów i rozumiało, że to od niego zależy, kto będzie kierował państwem. Uczymy się całe życie, całe życie zdobywamy umiejętności i niezależnie od wieku rozwijamy zainteresowania, także te kulturalne. W naszym powiecie dzieje się dużo dobrego, trzeba to kontynuować i rozwijać.

Jaką chce być pani radną? 

Otwartą na społeczeństwo, która widzi i słyszy to, co chcą powiedzieć wyborcy, i pragnę sprostać oczekiwaniom. Wiem, że niemożliwe jest zrobienie wszystkiego, ale przede wszystkim trzeba słuchać i dążyć do realizacji tego, na co pozwalają finanse, możliwości i czas.

Na koniec chciałabym zapytać jeszcze o reformę edukacji – jak duże jest to wyzwanie dla samorządu powiatowego?

Jest to wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe, ponieważ  baza szkół została przystosowana do nowych warunków, które zaistniały w 1999 roku, kiedy powstały gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dzięki działaniom władz oświatowych wszyscy nauczyciele nadal mają pracę. W szkołach ponadgimnazjalnych reforma będzie odczuwalna za kilka lat, gdy pójdą do szkół dwa roczniki. Sprawi to, że w szkołach podstawowych będzie mniej uczniów i na pewno w niektórych placówkach czasowo trzeba będzie ograniczyć etaty nauczycieli. Pojawi się także problem lokalowy w szkołach średnich, ale jestem pewna, że wszystko da się rozwiązać.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Halina Kotyk jest absolwentką Wydziału Budowy Maszyn na Politechnice Poznańskiej oraz podyplomowych studiów matematycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku zawodowo związana z obecną Samorządową Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni, której jest dyrektorem od 2006 roku. Oprócz tego jest m.in. ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, członkiem komisji ds. etyki nauczycieli przy wojewodzie wielkopolskim i działaczką stowarzyszenia Samorządny Powiat. Lubi czytać, podróżować, aktywnie spędzać wolny czas i przebywać z rodziną. Ma 61 lat, jest zamężna, ma trzy dorosłe córki i czworo wnucząt. Mieszka we Wrześni.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej