Aktualności

2017-02-22

Skąd brać pieniądze?

Ponad pięćdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla organizacji pozarządowych, które odbyło się 21 lutego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy. Inicjatorami przedsięwzięcia byli posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

 

Na spotkaniu obecny był asystent posłanki Łybackiej Tadeusz Tomaszewski, który opowiedział o nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja ubiegłego roku. – Byłem posłem sprawozdawcą nowelizacji tej ustawy. Była ona przygotowana przez poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale podpisana już przez Andrzeja Dudę – poinformował Tomaszewski. Najważniejsze zmiany to m.in. uproszczenie procedur związanych z założeniem organizacji. Teraz wystarczy siedem osób, by zarejestrować organizację w KRS. Nie musi tego robić już komitet założycielski, tylko wybrany na spotkaniu założycielskim Zarząd. Także statuty nowych organizacji nie muszą być już konsultowane w starostwie. Po zmianach ustawy organizacje uzyskały możliwość zatrudniania do pracy członków zarządu, a także możliwość uzyskiwania dotacji na inwestycje, jeśli zadanie spójne jest z zadaniem gminy, powiatu lub województwa. Ważną zmianą jest to, że organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zwolnione z opłat za wprowadzanie wszelkich zmian w KRS. Stowarzyszenia mają dwa lata (do 20 maja 2018) na wprowadzenie zmian i dostosowanie do nowych wymogów.

Kierowniczka Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego Joanna Musiałkiewicz opowiedziała o konkursach ofert, które ogłaszane są co roku przez powiat. Przybliżyła, jak przebiega proces przyznawania dotacji,  jakie trzeba spełnić wymogi, by utrzymać dofinansowanie i jak prawidłowo wypełnić wniosek. – Co ocenia komisja? Między innymi to, jak została uzasadniona potrzeba otrzymania dotacji, do kogo jest skierowany projekt, jak zostały oszacowane koszty. Ważny jest również udział wolontariatu i opis zadania – powinien być ciekawy i przekonujący – podpowiadała. Przede wszystkim uczuliła też, by organizacje pilnowały, aby wykonać zadanie zgodnie z zapisami umowy i w terminie. W przypadku problemów z realizacją zadania zgodnie z zapisami umowy, o ile zasygnalizowane jest to odpowiednio wcześnie możliwe jest aneksowanie.

Prezeska Stowarzyszenia Światowid i Wielkopolskiej Sieci LGD oraz członkini Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i komitetu monitorującego PROW 2014-2020 Katarzyna Jórga podzieliła się z zebranymi wiedzą na temat instytucji, programów i projektów, w których pozyskać można środki na działalność stowarzyszeń. – Większość organizacji pozarządowych jako swój główny problem podaje finanse. Wbrew pozorom, źródeł finansowania dla organizacji jest dużo – powiedziała. Okazuje się, że konkursy ofert i dotacje nie są jedynym źródłem uzyskiwania środków. Prelegentka wskazała także innowacyjne metody, takie jak finansowanie społecznościowe, organizowanie zbiórek czy akcji charytatywnych. Posługując się ciekawymi przykładami zainspirowała do działania czy też odświeżenia modelu działania organizacji.

Spotkanie zakończyły rozmowy i pytania. Prezentacje dostępne są poniżej.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Prezentacja Joanny Musiałkiewicz

Prezentacja Katarzyny Jórgi

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej